+370 616 03099

Apie įmonę

Esame šiuolaikiška ir patikima generalinio rangovo ir statybų paslaugas teikianti įmonė. Užsiimame gyvenamųjų namų (individualių ir daugiabučių), komercinių ir pramonės, visuomeninių pastatų, sporto paskirties inžinerinių statinių statyba. Tiesiame inžinerinius tinklus, vykdome projektus susijusius su kultūros paveldo objektų renovacija. Atliekame viso statybos proceso koordinavimą.

Kompetencija, patikimumas, efektyvumas, atsakomybė, tvarumas – vertybės, kurios leidžia mums pasiekti užsibrėžtų tikslų – šiandien mes džiaugiamės gavę pripažinimą, kaip sparčiai auganti ir sėkminga verslo įmonė bei pagarbos vertas partneris.

Nuolatinis tobulėjimas, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei kompetencija, inovatyvūs darbų vykdymo sprendimai – mūsų raktas į projektų įgyvendinimo kokybę ir efektyvų klientų poreikių įgyvendinimą. Dalyvaujame įvairiuose paramos projektuose, kurie suteikia pagrindą prasmingesnei mūsų veiklai, o tuo pačiu – ir didesniam indėliui į šalies gerovės kūrimą.

Siekiant įgyvendinti įsipareigojimus, tenkinti klientų poreikius, saugoti aplinką ir darbuotojų sveikatą ir siekinant sustiprinti savo pozicijas rinkoje, įdiegėme integruotą kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal ISO 9001, ISO 14001 bei ISO 45001 standartus. Taip pat mūsų darbuotojai įvertinti kompetencijomis ir turi oficialų savo veiklos ir gebėjimų pripažinimo dokumentą „ STATREG“.

VEIKLOS APIMTYS

 • 2017 m. pardavimai: 3.25 mln. eurų.
 • 2018 m. pardavimai: 5 mln. eurų.
 • 2019 m. pardavimai: 9 mln. eurų.
 • 2020 m. pardavimai: 15 mln. eurų.
 • 2021 m. planuojami pardavimai: 25 mln. eurų.

Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos politika pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005, ISO 45001:2018 standartus.

Vykdydami savo veiklą įsipareigojame reikliai vertinti savo atliekamo darbo kokybę, saugoti mus supančią aplinką, dirbti saugiai ir tausoti sveikatą.

Nuostatos kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse:

 • Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus ryšius su užsakovais, tiekėjais ir partneriais.
 • Darbus planuoti ir vykdyti taupant išteklius ir siekiant geriausių ekonominių rezultatų, užtikrinant Klientus, kad bendradarbiaujant su mūsų įmone jų investicijos bus efektyvios.
 • Nuolat tobulinti statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus.
 • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, vykdyti taršos prevenciją.
 • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlyg, incidentųas, vykdyti nelaimingų atsitikimų, incidentų beo profesinių susirgimų prevenciją.
 • Sistemingai kelti visų darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą.
 • Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, socialines garantijas. Bendraudajant su savo verslo partneriais vadovautis aukštais verslo etikos ir sąžiningumo principais.
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos galiojančių norminių teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.

Kokybė, aplinkos apsauga, darbuotojų sauga – organizacijos veiklos prioritetai, kurių laikymasis yra kiekvieno bendrovės darbuotojo pareiga.

Paskleisdami tarp darbuotojų įmonės tikslus ir politikos nuostatas, organizuojame praktinį mokymą ir skatiname kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuojant kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę tiek teikiant kokybišką produktą, tausojant švarią aplinką, tiek saugant savo ir šalia dirbančiųjų sveikatą;

Mūsų politika ir pasiekimai kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos srityse yra vieši.

Ši politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama ir aktuali.