Norėdami pasiūlyti savo užsakovams aukščiausios kokybės statybos ir rangos paslaugas, įdiegėme integruotą kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.

Kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001, ISO 14001 bei OHSAS 18001 standartų reikalavimus.

Įsipareigojame laikytis standartų reikalavimų ir nuolat gerinti savo atliekamų darbų rezultatyvumą. Integruota sistema padeda mums planuoti, kurti, prižiūrėti, analizuoti ir gerinti  vykdomą veiklą, laikantis galiojančių teisinių ir norminių reikalavimų. Aukščiausia bendrovės vadovybė kasmet peržiūri ir patvirtina kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politiką.
Bendrovės kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema yra sertifikuota sertifikavimo įstaigos „DNVG GL business Assurance Finland Oy Ab“. Išduoti sertifikatai, liudija, kad bendrovėje yra sukurta, dokumentais įforminta, įgyvendinta ir prižiūrima ši integruota vadybos sistema.