Kokybės politika

UAB „Gilesta“ vykdydama savo veiklą įsipareigoja reikliai vertinti savo atliekamų darbų kokybę, saugoti mus supančią aplinką, dirbti saugiai bei tausoti sveikatą.

UAB „Gilesta“ vizija – tapti viena patikimiausių statybos sektoriaus įmonių Lietuvoje. Šio tikslo vedami bei siekdamai įgyvendinti įsipareigojimus tenkinti užsakovų poreikius, saugoti aplinką, darbuotojų sveikatą ir siekiant sustiprinti savo pozicijas statybų rinkoje, UAB „Gilesta“ diegia integruotą Kokybės, Aplinkosaugos, Darbuotojų saugos ir Sveikatos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001, LST EN ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartų reikalavimus.

UAB „Gilesta“ nuostatos kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse:

  • Vystyti bei Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su užsakovais, tiekėjais ir partneriais.
  • Darbus planuoti, organizuoti ir vykdyti taupant išteklius ir siekiant geriausių ekonominių rezultatų. Užtikrinant, kad bendradarbiaujant su mūsų įmone jų investicijos bus efektyvios.
  • Nuolat tobulinti statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus.
  • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius.
  • Laikytis aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinių reikalavimų ir kitų laisvanoriškų įsipareigojimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti.
  • Siekti išvengti avarijų, profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų rizikos, pirmenybę teikiant prevencinėms priemonėms.
  • Užtikrinti saugias ir tinkamas darbo sąlygas.
  • Bendraudajant su savo verslo partneriais vadovautis aukštais verslo etikos ir sąžiningumo principais.

Kokybė, aplinkos apsauga, darbuotojų sauga – organizacijos veiklos prioritetai, kurių laikymasis yra kiekvieno įmonės darbuotojo pareiga. Paskleisdami tarp darbuotojų įmonės tikslus ir politikos nuostatas, nuolat akcentuojame kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę tiek teikiant kokybišką produktą, tiek tausojant švarią aplinką, tiek saugant savo ir šalia dirbančiųjų sveikatą. Mūsų politika, pasiekimai kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos srityse yra vieši.

Ši politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama ir aktuali.