+370 616 03099

Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos politika

UAB „Gilesta“ vykdydama savo veiklą įsipareigoja reikliai vertinti savo atliekamo darbo kokybę, saugoti mus supančią aplinką, dirbti saugiai ir tausoti sveikatą.

Siekdama įgyvendinti įsipareigojimus tenkinti klientų poreikius, saugoti aplinką ir darbuotojų sveikatą ir siekiant sustiprinti savo pozicijas rinkoje, įdiegė integruotą Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005, ISO 45001:2018  standartus.

Organizacijos nuostatos kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse:

  • Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su užsakovais, tiekėjais ir partneriais.
  • Darbus planuoti ir vykdyti taupant išteklius ir siekiant geriausių ekonominių rezultatų. Užtikrinant Klientus, kad bendradarbiaujant su mūsų įmone jų investicijos bus efektyvios.
  • Nuolat tobulinti statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus.
  • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, vykdyti taršos prevenciją.
  • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlyg, incidentųas, vykdyti nelaimingų atsitikimų, incidentų beo profesinių susirgimų prevenciją.
  • Sistemingai kelti visų darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą.
  • Užtikrinti  tinkamas ir saugias darbo sąlygas, socialines garantijas.
  • Bendraudajant su savo verslo partneriais vadovautis aukštais verslo etikos ir sąžiningumo principais.
  • Užtikrinti Lietuvos Respublikos galiojančių norminių teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.

Kokybė, aplinkos apsauga, darbuotojų sauga – organizacijos  veiklos prioritetai, kurių laikymasis yra kiekvieno bendrovės darbuotojo pareiga.

Paskleisdami tarp darbuotojų įmonės tikslus ir politikos nuostatas, organizuojame praktinį mokymą ir skatiname kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuojant kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę tiek teikiant kokybišką produktą, tausojant švarią aplinką, tiek saugant savo ir šalia dirbančiųjų sveikatą;

Mūsų politika ir pasiekimai kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos srityse yra vieši.

Ši politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama ir aktuali.