UAB „GILESTA“ patikėti centrinėje Nidos dalyje esančios Naglių gatvės rekonstrukcijos darbai. Projekto įgyvendinimo metu planuojama Nidos centrinę dalį  įrengti kaip pėsčiųjų zoną, kuri bus išskirta bendru grindiniu bei skiriama pėstiesiems. Visoje teritorijoje esami žali plotai planuojami kaip žaliųjų „salų“ sistema suskirstyta į poilsio bei reprezentatyvias erdves. Šiaurinėje dalyje esančiame skvere vyraus gamtinis charakteris, kuris palengva pereis prie urbanizuoto charakterio priešais savivaldybę bei „Agila“ kultūros centrą. Čia bus formuojama centrinė miesto aikštė. Žaliosios zonos esančios aplink savivaldybę kitapus gatvių, bus formuojamos kaip poilsiui skirti žalieji skverai. Esami viešos erdvės elementai, takai, žali plotai bus performuoti bei pakeisti naujas, įrengti mažosios architektūros elementai, grindinis fontanas. Taip pat atlikti lietaus nuotekų, vandentiekio ir nuotekų, elektros apšvietimo tinklų įrengimo darbai. Planuojama projekto pabaiga  – 2020 metų pirmas ketvirtis.