GENERALINĖ RANGA

Vykdydami generalinio rangovo funkcijas atstovaujame užsakovą susitikimuose su rangovais, architektais, projektuotojais, gamintojais, valstybinėmis institucijomis. Organizuojame statybos rangos darbų pirkimo konkursus ir derybas. Rengiame techninius projektus, koordinuojame techninių projektų rengėjus. Vykdome kokybės, kiekių, terminų kontrolę, sudaro rangos darbų grafikus. Kontroliuojame sutarties sąlygų laikymąsi. Rūpinamės darbų eigos ir darbų pridavimo dokumentų paruošimu. Atliekame darbo saugos, ekologinių, aplinkosauginių standartų laikymosi kontrolę. Užtikriname efektyvų bendrojo statybos projekto, jo apimties ir trukmės valdymą, todėl visi darbai atliekami profesionaliai ir laiku.